بیمه آتیه سازان حافظ


شرکت آتیه‌سازان‌حافظ وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران به‌منظور اجرای فصول ۵ و ۲۵ و نیز ماده ۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، از تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۳ بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و ساختار نظام رفاه و تأمیـن اجتماعی، مصوبـه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۹۳۸/ت ۲۸۴۷۶ ه مورخه ۱۳۸۲/۰۲/۰۲ و مجوز قانونی سازمان بیمه سلامت ایران تأسیس شد. ارتقاء و رشد سطح سلامت ‌جامعه و کمک به اصلاح ساختار نظام سلامت از طریق گسترش خدمات درمانی، ارائه طرح‌های نـوین بیمه‌‎ای و افزایش رضایتمندی بیمه‌گذاران خود و همچنین اقدام بـه غربالگری در بیمه‌تکمیلی، مهمترین اهداف تأسیس شرکت است. درحال‌حاضر شرکت‌آتیه‌سازان‌حافظ با پوشش ۷.۳۷۳.۴۳۷ ‌نفر بیمه شده از طریق ۳۹ شعبه، ۱۲۳۴ نمایندگی و ۴۹۷۵ مرکز و مؤسسه تشخیصی- درمانی طرف‌ قرارداد اعم از بیمارستان‌های دولتی، خصوصـی و دانشگاهی، دی‌کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز سی‌تی‌اسکن، MRI، رادیـولوژی، سونوگرافی، نـوارنگاری، ماموگرافی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، تصویربرداری، سنجش تراکم ‌استخوان، پزشکی هسته‌ای، مراکز کاردرمانی، دندانپزشکی، بینـایی‌سنجی، مراکز نازایی، داروخانه، مطب،رادیوتراپی و عینک‌سازی به بیمه‌شدگان خویش بهترین و مناسب‌ترین خدمات را با صدور معرفینامه و یا پذیرش خسارت در مراکز غیرطرف قرارداد ارائه می‌دهد.