ربات خونگیر

برای شما جالب خواهد بود که بدانید یک ربات وظیفه خونگیری و پیدا کردن رگ را انجام خواهد داد.

حتما برای شما جالب خواهد بود زمانی که یک ربات وظیفه خونگیری و پیدا کردن رگ را انجام دهد.

قبلا عینک رگ یاب و همچنین وسائل رگ یاب دیگر معرفی شده اند ولی این بار دانشمندان پا را فراتر گذاشته و محصولی از شرکت Start-Up را معرفی نموده اند که در زمینه خون گیری همه کاره است.

این ربات بر روی انسان ازمایش شده است و می تواند رگ را پیدا نموده و خون گیری را بصورت خودکار انجام دهد.  سیستم هسته ای ویژه ای که (تحت عنوان Veebot) در این ربات قرار داده شده است این قابلیت را به دستگاه می دهد.

برای انجام خودکار یافتن رگ دانشمندان بیولوژیست روشی را اختراع کرده اند که در این روش رگ های بازو به صورت برخط و دائم مانیتور و بررسی می شود و در 83% موارد رگ مناسب را برای خون گیری به درستی انتخاب می کند. مخترعان در تلاش هستند تا قبل از مرحله تولید تجاری میزان دقت آن را به بالای 90% برساند.

این  ربات می تواند هزینه های جاری ازمایشگاه یا بیمارستان را کاهش دهد و همچنین میزان خطر  نیدل استیک شدن یا فرو رفتن سوزن در دست کارمندان ازمایشگاه را از بین ببرد.

دستگاه خودکار خونگیری از روش های فراصوت، مادون قرمز و همچنین نمای کامپیوتری رگ مناسب را پیدا میکند. مادون قرمز و  آنالیز کامپیوتری برای یافتن رگ و فراصوت برای خون گیری است. تورنیکت یا ابزار رگ بند این دستگاه هم مثل خودش خودکار است.

 مدت زمان خون گیری توسط این دستگاه در کل یک دقیقه خواهد بود.