خون شناسی

خون شناسی

**Sysmex XS 500 i :** این سیستم فول دیفرنشیال با بکارگیری روش فلوسایتومتری و اشعه لیزر در ارزیابی گلبول های سفید و تعیین انواع آنها ،گلبول های قرمز و پلاکت ها،بررسی کم خونی ها،لوسمی،بررسی واکنش به التهاب و عفونت ، بررسی خصوصیات سلول های خونی ، پلی سلیتمی ،بیماری همولیتیک بیماران، پایش کموتراپی کاربرد فراوان و موثری دارد.

کمپانی ژاپنی سازنده این سیستم (Toa System) که دستگاه های هماتولوژی خود را تحت برند Sysmex تولید می نماید از برجستگان این صنعت در جهان می باشد.