جوابدهی به مراجعین ازطریق تلگرام

بخش جوابدهی آزمایشگاه ازطریق تلگرام راه اندازی شد

بخش جوابدهی آزمایشگاه ازطریق تلگرام راه اندازی شد.جهت استفاده از این سرویس لازم است که مراجعین محترم در هنگام پذیرش تقاضای جوابدهی ازطریق تلگرام را با قسمت پذیرش آزمایشگاه در میان بگذارند تا این سرویس برایشان فعال گردد.استفاده از این سرویس کاملا رایگان می باشد.

**آزمایشگاه بابک * آزمایشگاه شما**

آدرس تلگرامی : babaklab_bot@

لینک:

telegram.me/babaklab_bot