دستور جمع آوری نمونه ادرارویژه اطفال

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرارویژه اطفال

 

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرارویژه اطفال (پسر)

1)     کودک را کاملا شسته و به پشت خوابانده و ناحیه تناسلی و اطراف آن را خشک نمایید.(توجه : از محلولهای لوسیون استفاده نکنید.)

2)    برچسب کاغذی را از روی کیسه بردارید و نوک آلت تناسلی را وارد قسمت ورودی کیسه ادرار که به شکل دایره ای است قرار دهید و اطراف آن را نیز با فشار انگشت بچسبانید.

3)    بدون اینکه به نوزاد پوشک ببندید منتظر باشید تا ادرار نماید و بعد از تهیه ادرار کیسه ادرار را داخل ظرف استریل پلاستیکی منتقل نمایید و درب آن را محکم ببندید.

4)      نمونه ادرار تهیه شده را بلافاصله (حداقل بعد از نیم ساعت ) به آزمایشگاه تحویل نمایید.

 


دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرارویژه اطفال (دختر)

1)     کودک را کاملا از جلو به عقب شسته و به پشت خوابانده و چین های ناحیه تناسلی و مخرج را خشک نمایید.(توجه : از محلولهای لوسیون استفاده نکنید.)

2)    برچسب کاغذی را از روی کیسه بردارید و قسمت اطراف ناحیه تناسلی را بکشید تاچین های پوست از هم باز شود و قسمت ورودی کیسه ادرار که به شکل بیضی است به نحوی که به ناحیه تناسلی ارتباط داشته باشد بچسبانید و با انگشت اطراف این ورودی کیسه ادرار را که چسب دارد به پوست اطراف ناحیه تناسلی فشار دهید بخصوص قسمت زیر کیسه که بین مقعد و ناحیه تناسلی است.

3)    بدون اینکه به نوزاد پوشک ببندید منتظر باشید تا ادرار نماید و بعد از تهیه ادرار کیسه ادرار را داخل ظرف استریل پلاستیکی منتقل نمایید و درب آن را محکم ببندید.

4)      نمونه ادرار تهیه شده را بلافاصله (حداقل بعد از نیم ساعت ) به آزمایشگاه تحویل نمایید.