دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع

دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع

دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع

 

1) افرادی که تحت آزمایش مدفوع قرار می گیرند باید برای مدت 7 تا 10 روز پیش از انجام این آزمایش از درمان با روغن کرچک یا روغنهای معدنی، بیسموت، منیزیوم، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه با باریم و مصرف آنتی بیوتیک ها خودداری نمایید.

2) بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود.

3) نمونه مدفوع باید مستقیما در ظرفی که آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار میدهد جمع آوری شود.

4) اگر بیمار بستری است، نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوبک مخصوص (آبسلانگ) نمونه را به ظرف منتقل نمایید.

5) نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود زیرا ادرار میتواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.

6) بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصا در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال نموده و به مسئول پذیرش اطلاع دهید.

7) اگر انجام آزمایش حداکثر تا 30 دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد لازم است تا نمونه در یخچال قرار داده شود و نمونه باید کمتر از 2-1 ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود.